Ordinær generalforsamling

Holstebro Skytteforening indkalder til ordinær generalforsamling søndag d. 6/6-21 kl. 10.00

Der vil efter mødet blive serveret pizza samt drikkevare

Mødet kan blive aflyst hvis der kommer andre corona restriktioner

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren og godkendelse af regnskabet.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse.

        På valg er: Catja Skallebæk, Jack F. Madsen & Per V. Bertelsen som alle ønsker genvalg

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  2. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
  3. Valg af fanebærer samt suppleant.
  4. Eventuelt.