Generalforsamling 2023

Udgivet d. 6. marts 2023 | Skrevet af Per Bertelsen

Generalforsamling
I
Holstebro Skytteforening
Lørdag d. 18/3-2023 kl: 11.00
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Fyldestgørende regnskabsaflæggelse ved kassereren og godkendelse af regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag. Skal være sendt til formand@holstebro-skytteforening.dk inden
d. 15/3-2023
5. Valg til bestyrelse. Catja Skallebæk og Mads Rasmussen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslå
valg af Thomas Louis Pedersen og Martin Louis Kristensen
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
8. Valg af fanebærer samt suppleant.
9. Eventuelt